Om +Koncept

+Koncept har 25 års erfaring med at skabe robusthed og udvikling af vores væsentligste ressource – mennesket som medarbejder, leder og kollega.
Det handler om mennesker, hvor motivationsskabelse og interaktion mellem mennesker er vejen til varig succes og realisering af nye mål.

+Koncepts strategiske fundament

Vision 
Vi vil være en kvalitetsorienteret og anerkendte virksomhed, når det gælder udvikling af mennesker – ledere, medarbejdere, ledige og udsatte borgere.

Mission
Vores mission er at være motivationsskabende og bane vej for en opkvalificering af personlige og faglige kompetencer samt styrke færdighederne i at bruge ny viden. Vi tror på, at mennesker, der tager ansvar for egne handlinger, også udviser størst handlekraft.

Vil du opnå det sædvanlige, gør som du plejer.
Vil du opnå et andet resultat end du plejer, så gør noget andet...

Vores værdier

Ordentlighed og troværdighed

Handlekraftige og vedholdende

Langvarige relationer og forretningsorienteret