Stat og kommuner

+Koncept er en fagligt orienteret virksomhed, som giver sparring og hjælper kommuner med juridiske spørgsmål og mere komplicerede borgerforløb.

Professionel og erfaren samarbejdspartner

Hos +Koncept har vi mange års erfaring på beskæftigelsesområdet. Vi fungerer som den faglige samarbejdspartner i jobcentre, og vi har praktisk erfaring med de udfordringer, der er inden for området.

Vi er specialister i at omforme socialjura til daglig praksis, herunder hands-on erfaring med implementering og drift af ny lovgivning i forvaltningerne.

+Koncept deltager aktivt i forbindelse med løsning af opgaver relateret til beskæftigelses- og handicapområdet.

+Koncept har fokus på udsatte unge i alderen 13-25 år med henblik på at få de unge til at interessere sig for deres uddannelse, forebygge frafald fra uddannelse og for at forberede de unge til at varetage et job.

Kommuner, vi har samarbejdet med:

Socialjura

Uddannelse og opkvalificering af medarbejdere i kommunerne 

Borgerforløb

Afklaring og opkvalificeren de indsatser for ledige og modtager af sygedagpenge.

Ungeindsats

Styrke trivsel og bedre liv for udsatte unge i alderen 13 – 25 år.