Stat og kommuner

+Koncept er en fagligt orienteret virksomhed, som giver sparring og hjælper kommuner med juridiske spørgsmål og mere komplicerede borgerforløb.

Professionel og erfaren samarbejdspartner

Hos +Koncept har vi mange års erfaring på beskæftigelsesområdet og det specialiseret voksenområde.

Vi fungerer som den faglige samarbejdspartner i stat og kommune, hvor vi har praktisk erfaring med de udfordringer, der er inden for området.

Vi er specialister i at omforme socialjura til daglig praksis, herunder hands-on erfaring med implementering og drift af ny lovgivning i forvaltningerne.

Vores faglighed og ekspertise er bygget op omkring års erfaringer med at, udvikle projekter, afholde kurser samt at løse myndighedsopgaver i samarbejde med forskellige forvaltninger.

Kommuner, vi har samarbejdet med:

Specialiseret voksenområde

Faglig rådgivning eller/og myndighedsvikar bistand – arbejde hen imod implementeringen af Fælles Faglige Begreber

Socialjura i praksis

Uddannelse og opkvalificering af medarbejdere i kommunerne 

Borgerforløb

Afklaring og opkvalificeren de indsatser for ledige og modtager af sygedagpenge.

Ungeindsats

Styrke trivsel og bedre liv for udsatte unge i alderen 13 – 25 år.