Case Management

En samlet indsats ved arbejdsskade, længere varende sygdom eller et komplekst sagsforløb

Case Management - minimere de menneskelig og økonomiske omkostninger ved sygdom

Sygefravær koster årligt 46 mia. i rene forsørgelsesudgifter.

Indsatsen
Du får din egen personlige Case Manager der varetager det samlede forløb.
Socialjura – kend rammerne for muligheder og vilkår, dialog og afklaring hos arbejdsgiver, myndigheder samt andre relevante interessenter.
Karriererådgivning – omplacering på arbejdsmarkedet der imødekommer dine fremtidige muligheder og vilkår.
Lægekonsulent – vejledning i lægelige spørgsmål og screening.

Tendensen er, at:

 • Sygefravær med fysiske årsager går fra kortvarige behandlingsforløb hen mod mere kroniske og komplicerede lidelser.
 • Stress relaterede diagnoser, psykiatriske lidelser og diffuse diagnoser, har en stærkt stigende andel af fraværet, og disse diagnoser tager langt længere at både diagnosticere, behandle og udrede.
 • Ventetid og krav til dokumentation har forlænget og kompliceret
  sagsbehandlingstid hen mod tilbagevenden til arbejde

Tendensen medfører:

 •  Højere menneskelige omkostninger for den enkelte sygemeldte.
 • Større omkostninger for virksomheden i den daglige drift.
 • Øget ventetider i sundhedsvæsnet

Der kan derfor spares tid, frustrationer og ressourcer ved at have en tidlig, professionel og multifaglig håndtering af sygefravær. Det er det, Case Management kan.

 • One point og entry for alle parter i forløbet.
 • Overblik, tryghed og gennemskuelighed
 • Hurtigere tilbagevenden til et arbejdsliv.