Forsikrings- og pensionsselskaber

+Koncept har stor erfaring med sagsbehandling af mere komplicerede borgerforløb i kommunerne. Denne erfaring samt et stærkt personligt og fagligt orienteret team, har vi indarbejdet i redskabet – Case manager.

Case Management - bidrager til at minimere de menneskelig og økonomiske omkostninger i forbindelse med anmeldelser for tab af erhvervsevne

Medarbejderforsikringer er et mere kompliceret forsikringsområde, hvor der er mange menneskelige og økonomiske ressourcer i spil. Det er derfor vigtigt at gøre håndteringen af disse sager så omkostningseffektive som muligt. Der er således et stort økonomisk potentiale i at håndtere sagerne hurtigere, billigere og med en optimal menneskelig succesrate.

Sygefravær koster hver dag virksomheder, medarbejdere, det offentlige og forsikrings- og pensionsselskaber dyrt. Specielt er den konstaterede stigningen i langvarigt sygefravær omkostningstungt.

Tendensen er, at:

  • sygefravær med fysiske årsager går fra kortvarige behandlingsforløb som følge af arbejdsskader hen mod mere kroniske og komplicerede lidelser.
  • stressrelaterede diagnoser, psykiatriske lidelser og diffuse diagnoser, såsom fibromyalgi og piskesmæld, har en stærkt stigende andel af fraværet, og disse diagnoser tager langt længere at både diagnosticere, behandle og udrede.
  • ventetid og krav til dokumentation ift. rehabiliteringsteams har forlænget og kompliceret den kommunale sagsbehandlingstid hen mod tilbagevenden til arbejde eller afklaring til fleksjob eller førtidspension.

Udviklingen medfører:

  • højere menneskelige omkostninger for den enkelte sygemeldte.
  • større omkostninger for virksomheden i den daglige drift.
  • højere omkostninger for forsikringsselskaber til både ydelsesrefusion og hensættelser, som følge af flere sager, der strækker sig længere end 12 måneder.

Der kan derfor spares tid, frustrationer og ressourcer ved at have en tidlig, professionel og multifaglig håndtering af sygefravær. Det er det, Case Management kan.

Gennem +Koncept varetager en Case Manager efter blot 4 ugers sygefravær kontakten mellem arbejdstager, arbejdsgiver, forsikrings- og pensionsselskaber, sundhedssektoren og kommunens myndighedsafdelinger. Målet er at optimere og forkorte sagsbehandlingstiden til glæde for både den sygemeldte, arbejdspladsen, de offentlige systemer og forsikrings- pensionsselskaberne. Den koordinerede og optimerede indsats betyder:

  • at medarbejderen kan komme hurtigere tilbage til sin arbejdsplads,
  • eller at arbejdspladsen, medarbejderen og forsikrings- og pensionsselskabet får en hurtigere afklaring i de kommunale myndighedssystemer.

Resultat: Forsikringssagen kan afsluttes hurtigere. Kort sagt – alle vinder, og ingen taber.