Ungeindsats

Vores mangeårige samarbejde med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommunerne er koblingen for udsatte unge i forhold til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

Dannelse til voksenlivet gennem arbejdsfællesskabet – virkeligheden virker

Omdrejningspunktet for ungeindsatsen er at skabe adgang til arbejdsmarkedet. I første omgang via et fritidsjob, der er medvirkende til at øge paratheden til et voksenliv på arbejdsmarkedet.

Undersøgelser viser, at der er en betydelig positiv effekt af, at man i en tidlig alder har en tilknytning til arbejdsmarkedet – i form af et fritidsjob. Succesraten for den enkelte unge i forhold til uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet øges væsentligt.

Desuden viser undersøgelserne, at et fritidsjob ligeledes har en afsmittende positiv effekt på forældre og søskende. Det er påvist, at mange forældre opnår øget tro på, at det er muligt for deres barn at få både uddannelse og job. Forældre fortæller ligeledes, at de unge hjælper mere til, aflaster med daglige pligter og tager mere ansvar, efter de har fået et fritidsjob.

Analyser viser, at ungeindsatser via fritidsjob styrker og bidrager til:

  • at øge troen på fremtiden
  • at øge den oplevede tryghed og trivsel i familien
  • at styrke familiens kendskab til arbejdsmarkedet og ungeliv
  • status og anerkendelse i nærområdet
  • udvikling af sociale kompetencer
  • at skabe fællesskaber i virkeligheden

Der er således gode og væsentlige årsager til at rette fokus mod en effektiv ungeindsats – ikke mindst i forhold til gruppen af udsatte unge.

+Koncept kan tilbyde en effektiv ungeindsats, hvor værdikæden omfatter virksomheder, uddannelsesinstitutioner, fritidsorganisationer og kommuner. Vi samler de interessenter, der er essentielle for at skabe tryghed og motivation til at søge et fritidsjob, tænke planer for sin uddannelse, indgå i det sociale liv via fritidsinteresser og reelt forberede sig til et voksenliv på arbejdsmarkedet.