Specialiseret voksenområde

+Koncept har erfaring med at assistere kommuner indenfor det specialiseret voksenområde og voksenudredningsmetoden

Faglig rådgivning eller/og myndighedsvikar bistand

– arbejde hen imod implementeringen af Fælles Faglige Begreber​

+Koncept har erfaring med at assistere kommuner indenfor det specialiseret voksenområde med voksenudredningsmetoden. Igennem en systematisk, faglig og proaktiv indsats arbejder vi blandt andet med visitering og opfølgning på bostøtte, borgere på herberg og krisecentre, handleplaner og takstforhandlinger §§107 og 108, VUM udredning, BPA ordninger samt arbejdsgangsbeskrivelser.

+Koncept er ekspert i at omsætte jura til praksis. Vi løser både myndighedsopgaver, assistere ved arbejdsgangsbeskrivelser og kvalitetsstandarder, kender til de understøttende IT-systemer og arbejdet på tværs af forvaltninger.

I et konkret samarbejde nedbragte indsatsen det gennemsnitlige antal borgere omfattet af §§109 og 110 fra 35 til 5. Indsatsen frigav ressourcer til det samlede voksenteam, en styrkelse af den kommunale indsats på beskæftigelse-, social- og sundhedsområdet for de berørte borgere, samt en markant reduktion i de samlede omkostninger.

I processen med udførelsen af indsatsen, implementeres den viden og erfaring i forvaltningen således at den fremadrettet drift sikres.

+Koncept kan dermed kombinere myndighedsopgaver/drift, med kompetence – og kvalitetsudvikling baseret konkret på jeres behov med en sikkerhed for at dette bliver implementeret som fremtidig arbejdsmetode.

En koordineret og systematisk indsats sikrer både borgeren bedre og hurtigere hjælp til at opnå trivsel i eget liv og hjem, og et samlet kommunalt mindre forbrug, hvor den koordinerende rådgivning på tværs af jobcenter, familieområdet, voksen/handicap, misbrugsindsats, og den regionale sundhedssektor er afgørende.