Socialjura

+Koncept har stor erfaring inden for uddannelse og opkvalificering af medarbejdere i stat og kommuner.

Personlig og faglig opkvalificering – vejen til et velfungerende arbejdsliv

Tendensen mod øget dokumentation i det sociale arbejde understøttes af den sociale lovgivnings stigende fokus på skriftlighed og dokumentation i produktionen af afgørelser.

Vi tilbyder modellen, der giver målbare resultater 
Vi har en række gennemprøvede modeller, der klæder alle medarbejderne på til at kunne opfylde kravene om dokumentation og kvalitetsstyring i hverdagen.

Et effektivt samarbejde 
Første opgave er – sammen med ledelsen – at få klarlagt hvilke dokumentations- og kvalitetskrav, der fremadrettet skal være gældende. +Koncept udarbejder herefter et forslag til, hvordan der kan opstilles konkrete metoder og modeller, som både kan måles kvalitativt og kvantitativt.

Desuden præsenterer +Koncept et oplæg til personlig og faglig kompetenceudvikling hos medarbejderne – herunder en prioritering af indsatserne. Målet er at sikre en hurtig og effektiv indarbejdelse af dokumentations- og kvalitetskrav samt sikre den nødvendige effektmåling af det daglige arbejde.

Der vil blive lagt vægt på den individuelle coaching af medarbejderne, så der bliver udarbejdet en plan for medarbejder i forhold til den personlige og faglige opkvalificering.

Og resultatet vil blive… 
En fælles praksis i sagsbehandlingen, som er forstået og accepteret af alle. Der vil opstå færre stressede situationer, når der ikke er tvivl om afgørelserne, og hele processen giver en åben og målbar arbejdsmetode.

Tilbagemeldinger fra gennemførte processer viser, at medarbejderne har fået en større arbejdstilfredshed som følge af en styrket personlig og faglig kompetence, samt at deres resultater er blevet mere målbare og synlig for ledelsen.

I forhold til de umiddelbare kontante fordele er det vanskeligt at generalisere, men erfaringsmæssigt kan der realiseres markante besparelser.