Produkter

+Koncept udvikler mennesker. Motivation, opkvalificering af personlige og faglige kompetencer samt styrke færdighederne i at bruge ny viden – det er vejen til varig succes og realisering af mål. 

Det handler om mennesker

+Koncept har over tid udviklet en række målrettede og effektive produkter, der alle har det formål, at motivere, opkvalificere, støtte og rådgive mennesker.

DitArbejdsliv

Et målrettet og digitalt funderet jobrådgivningsforløb, hvor vi gennem konkrete digitale værktøjer og personlige samtaler udvikler en jobsøgende, til at opnå den nødvendige viden, indsigt og motivation til af komme i job igen.

Case Management

Et redskab der bidrager til at minimere de menneskelig og økonomiske omkostninger i forbindelse med anmeldelser for tab af erhvervsevne. Case Manager kan spare kostbar tid, mindske frustrationer og begrænse ressourcer ved en tidlig, professionel og multifaglig håndtering af sygefravær. 

Socialjura

Opkvalificering af medarbejdere i Stat og kommuner. +Koncept har en række gennemprøvede modeller, der klæder medarbejderne på til at kunne opfylde kravene om dokumentation og kvalitetsstyring i hverdagen. 

Borgerforløb

+Koncept har hands-on erfaring med afklaring og opkvalificerende indsatser for ledige og udsatte borgere. Vi har gennem de sidste 25 år samarbejdet med en række kommuner indenfor det sociale område. Vi kan hjælpe dine medarbejdere, når der er behov for en ekstra direkte indsats i forhold til kommunens borgere. 

Ungeindsats

Vores mangeårige samarbejde med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommunerne er koblingen for udsatte unge i forhold til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Omdrejningspunktet for ungeindsatsen er at skabe adgang til arbejdsmarkedet. I første omgang via et fritidsjob, der er medvirkende til at øge paratheden til et voksenliv på arbejdsmarkedet.