Borgerforløb

+Koncept har hands-on erfaring med afklaring og opkvalificerende indsatser for ledige og udsatte borgere.

Socialt arbejde – der kan måles både menneskeligt og økonomisk

+Koncept har samarbejdet med en række kommuner gennem de sidste 25 år inden for det sociale område. Vi kan hjælpe dine medarbejdere, når der er behov for en ekstra direkte indsats i forhold til kommunens borgere.

Vi er vant til at koordinere mere komplicerede sagsforløb og har over årene oparbejdet et solidt samarbejde med private virksomheder, som vi aktivt bruger i forhold til at skabe retning og succes for den enkelte borger.

Målet er altid det samme – at skabe ekstraordinære resultater for både borger og kommunen.

Sammen skaber vi resultaterne
Vi har samlet et helt unikt team, som hjælper og støtter mennesker på vej til det sted, hvor de gerne vil være – personligt og arbejdsmæssigt.

Målrettet og individuel jobrådgivning – bliv eksperten i dit eget arbejdsliv

+Koncept går målrettet og logisk til opgaven, når en ledig skal i job, gennem et nøje tilrettelagt jobrådgivningsforløb, hvor der bliver arbejdet med den lediges jobsøgningsviden og personlige tilgang. Vores succesrate er, at 9 ud 10 ledige kommer i job igen.

Når en person mister sit job, handler det om hurtigst muligt at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Alle analyser viser, at efter blot 13 uger er sandsynligheden for, at personen bliver langtidsledig steget markant.

DitArbejdsliv er en digital platform udviklet af +Koncept. DitArbejdsliv understøtter den effektive jobrådgivning kombineret med personlig coaching.

DitArbejdsliv er udarbejdet, så den ledige bliver aktivt involveret i udviklingsforløbet. Da det er kendt, at nærvær og interaktion mellem mennesker skaber resultater, er den personlige coaching essentielt for jobrådgivningsforløbet.

DITAbejdsliv – effektiv jobsøgning

Den ledige vil igennem forløbet blandt andet opnå færdigheder og kompetencer til at:

  • få indsigt i, hvordan man kan skille sig ud fra mængden.
  • se muligheder frem for begrænsninger.
  • få indsigt i egen adfærd, og hvordan ændring af denne kan føre til varig succes.
  • få alle nødvendige mentale og fysiske værktøjer til at udvikle personlige som faglige kompetencer.
  • lære at opstille mål og realisere dem.
  • lære at fokusere på og beskrive den værdi, den ledige kan tilføre en virksomhed.
  • opnå større ro, balance og fokus, som er med til at reducere stress.
  • få indsigt i nye og anderledes jobsøgningsmetoder og færdigheder til at bruge disse.
  • få indsigt i værdien af networking.